RSS
Dzisiaj jest: niedziela, 05 grudnia 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 19.02.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.

Strona główna

Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Północ
w Warszawie

ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa

tel. (22) 50 91 500 (centrala)

NIP: 113-258-56-47

REGON: 140318558


Zarządzenie nr 5/2021
Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 18 lutego 2021 roku
w sprawie zamknięcia w okresie 1-15 marca 2021 roku
sekretariatu I,II,III,IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Treść zarządzenia 5/2021 z dnia 18 lutego 2021r.


kliknij i zapoznaj się ze szczegółami

Film informacyjny:
(film w formacie MOV, rozmiar: 95 MB prosimy o cierpliwość przy próbie odtworzenia)

Link do połączeń nielogowanych on-line:

Informujemy, że od dnia 1 września 2020 funkcjonują nowe adresy email.
Przed wysłaniem wiadomości prosimy o dokładne sprawdzenie aktualnego adresu email
do wybranego adresata, w tym m. in.:

boi@warszawapraga-pln.sr.gov.pl
czytelnia@warszawapraga-pln.sr.gov.pl

Informacje z związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.
Stosowanie się do wszystkich zasad zminimalizuje ryzyko zakażenia, a także zjawisko rozprzestrzeniania się wirusa.
DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE I WSPÓŁDZIAŁANIE.
Zapoznaj się ze wszystkimi wytycznymi >>>

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne obywateli informujemy, że w sądzie przebywać mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w budynku i uczestniczyć w rozprawach osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
W sytuacji powzięcia informacji o kwarantannie, uzasadnionym podejrzeniu zakażenia lub kontakcie z osobą chorą, prosimy o niezwłoczny (przed terminem rozprawy/posiedzenia) kontakt z właściwą komórką organizacyjną tut. Sądu, za pośrednictwem kanałów teleinformatycznych.

Zarządzenie nr 78/2020
Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 13 listopada 2020 roku
w sprawie organizacji pracy i zapewnienia ciągłości funkcjonowania
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
w okresie występowania stanu epidemii SARS-CoV-2

Treść zarządzenia 78/2020

Zarządzenie nr 53/2020
Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 21 maja 2020 roku
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 45/2020 z dnia 14 maja 2020 roku
dotyczącego dalszego ograniczenia rozpoznawania spraw
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
w związku z epidemią.

Treść zarządzenia 53/2020
Treść zarządzenia 45/2020
Treść zarządzenia 26/2020


Zarządzenie nr 64/2020
Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 29 maja 2020 roku
w sprawie funkcjonowania służby kuratorskiej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Treść zarządzenia 64/2020 z dnia 29 maja 2020r.
Treść zarządzenia 48/2020 z dnia 14 maja 2020r.
Treść zarządzenia 31/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.
Treść zarządzenia 13/2020 z dnia 25 marca 2020r.


Zarządzenie nr 49/2020
Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 14 maja 2020 roku
w sprawie zasad i trybu zapobiegania w kancelariach komorników sądowych
zakażeniu wirusem SARS CoV-2 i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem

Treść zarządzenia 49/2020 z 14 maja 2020roku
Treść zarządzenia 28/2020 z 28 kwietnia 2020roku
Treść zarządzenia 14/2020 z 27 marca 2020roku


Zarządzenie nr 8/2020
Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 3 kwietnia 2020 roku
w sprawie wdrożenia procedury pomiaru temperatury

Treść zarządzenia 8/2020


Zarządzenie nr 19/2020
Prezesa i Dyrektora
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 29 maja 2020 roku
w sprawie ustanowienia określonych zakazów, nakazów o ograniczeń
oraz zasad w funkcjonowaniu Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na jego terenie w związku z występującym stanem epidemii COVID-19 wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ustalenia procedury postępowania z osobami, co do których zachodzi podejrzenie zakażenia.

Aneks nr 2 z dnia 27 lipca 2020 roku do Zarządzenia 19/2020
Aneks nr 1 z dnia 1 lipca 2020 roku do Zarządzenia 19/2020
Treść zarządzenia 19/2020


Zarządzenie nr 14/2020
Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 30 marca 2020 roku
oraz aneks numer 1 i numer 2 do zarządzenia nr 14/2020
w sprawie szczegółowej organizacji i przebiegu procesów pracy
obsługiwanych przez pracowników Biura Obsługi Interesanta, Biura Podawczego, Archiwum zakładowego oraz pozostałych komórek organizacyjnych w zakresie interesanta, obiegu dokumentacji i ruchu wewnętrznego
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
w związku ze stanem epidemii

Treść aneksu numer 2 z dnia 3 lipca 2020 do zarządzenia 14/2020
Treść aneksu numer 1 z dnia 26 maja 2020 do zarządzenia 14/2020
Treść zarządzenia 14/2020

Obsługa Interesanta stacjonarnego odbywa się w sądzie przy spełnieniu następujących warunków:

  1. w wydzielonych w tym celu pomieszczeniach obsługi w ramach wyłącznie dwóch stanowisk obsługi, które gwarantuje przedzielenie interesantów i pracowników barierą przestrzenną w postaci ścianek działowych lub mebli wyposażonych w szyby ochronne;
  2. w pomieszczeniu obsługi przebywać może wyłącznie dwóch interesantów;
  3. obsługa interesantów odbywa się w systemie rotacyjnym, w ramach którego do stanowiska obsługi może wejść w jednym czasie wyłącznie dwóch interesantów;
  4. do czasu zakończenia obsługi interesanta w pomieszczeniu obsługi pozostali interesanci pozostają w oczekiwaniu na obsługę poza wyznaczona strefą wyłączoną, zachowując od siebie minimalny odstęp 2 metrów;
  5. pracownik zachowuje w każdym czasie minimalny odstęp 1,5 metra od interesanta;
  6. środki ochrony indywidualnej do zastosowania przez interesanta w postaci płynów dezynfekujących do rąk wykładane są przed pomieszczeniami Biura Obsługi Interesantów oraz Biura Podawczego przez kierowników tych komórek organizacyjnych lub pracowników ich zastępujących;
  7. obsługa interesanta, w ramach której interesantom udostępniane są akta, a także w ramach której interesant przekazuje pracownikowi lub otrzymuje od pracownika dokumentację papierową, odbywa się wyłącznie przy użyciu przez pracownika i interesanta środków ochrony indywidualnej na zasadach wskazanych w zarządzeniu;
  8. pracownik udostępniający interesantowi akta po zakończeniu zapoznawania się przez interesanta z nimi i po opuszczeniu przez niego pomieszczenia obsługi dezynfekuje stanowisko, na którym udostępniane są akta, wydanym przez pracodawcę płynem do dezynfekcji powierzchni płaskich przed udostepnieniem stanowiska kolejnemu interesantowi;

Informujemy także, iż wszelkie informacje dotyczące spraw udzielane będą za pośrednictwem kanałów łączności teleinformatycznej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: boi@warszawapraga-pln.sr.gov.pl oraz pod następującymi numerami telefonów:

Biuro Obsługi Interesantów:

(22) 509 11 58

I Wydział Cywilny:

(22) 509 17 27
(22) 509 15 36
(22) 509 15 38

II Wydział Cywilny:

(22) 509 17 17
(22) 509 15 54
(22) 509 11 51
(22) 509 15 52

III Wydział Karny:

(22) 509 15 98
(22) 509 15 90
(22) 509 15 88
(22) 509 15 15
(22) 509 17 29
(22) 509 17 28

IV Wydział Karny:

(22) 509 17 38
(22) 509 16 18
(22) 509 15 87
(22) 509 17 00
(22) 509 11 95

V Wydział Rodziny i Nieletnich:

(22) 509 17 44 (sprawy V RCps, klauzule i odpisy orzeczeń)
(22) 509 11 46 (sprawy V RNs, V Op, V Alk)
(22) 509 17 70 (sprawy V Nsm), 509 - 16 - 48 (sprawy V RC)
(22) 509 16 49 (sprawy V RCo i V Opm, informacje dot. zażaleń i apelacji)
(22) 509 11 98 (sprawy V Nw i V Nmo)

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

(22) 509 16 79
(22) 509 16 77

VII Wydział Cywilny:

(22) 509 17 01 (sprawy sprzed 2006 roku)
(22) 509 17 60 (postępowanie międzyinstancyjne)
(22) 509 16 99 (biegli sądowi)
(22) 509 16 88

VIII Wydział Karny:

(22) 509 17 89
(22) 509 16 01
(22) 509 17 85
(22) 509 16 00
(22) 509 11 82

Poniżej podajemy także numery telefonów pozostałych działów administracji sądowej:

Oddział Kadr:
(22) 509 11 33

Oddział Finansowy:
(22) 509 15 17

Oddział Administracyjny:
(22) 509 15 12

Oddział Gospodarczy:
(22) 509 15 20

Oddział Informatyczny:
(22) 509 17 88

Zarządzenie 17/2020 z dnia 14 maja 2020 roku Prezesa i Dyrektora - w sprawie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem od dnia 18 maja do 29 maja 2020 roku
Zarządzenie 16/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku Prezesa i Dyrektora - w sprawie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem od dnia 4 maja do 22 maja 2020 roku


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
przeprowadza dowody na odległość
przy użyciu urządzeń technicznych (wideokonferencji)

kliknij i zapoznaj się ze szczegółami


Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi Interesantów w tutejszym Sądzie,
Kierownictwo Sądu zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety.

kliknij i wypełnij

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Mediacji – 21 października 2021 roku

14.10.2021

 „W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 21 października 2021 roku. Wszelkie informacje dot. mediacji, w tym listy mediatorów i wykaz wydarzeń przewidzianych organizowanych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, dostępne są na naszej stronie internetowej, w „Informacjach Podstawowych” w zakładce „Mediacje”.

Informacja o dniach wolnych od pracy w roku 2021

12.04.2021
Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2021 z dnia 3 lutego 2021r. Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, dni: 4 czerwca, 12 listopada oraz 24 grudnia 2021r. ustala się dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania dnia 12 listopada w dniu 20 listopada 2021r.

22-28 lutego 2021 roku - Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

18.02.2021

 22 lutego 2021 roku ustanowiony został Dniem Ofiar Przestępstw.

W związku z powyższym od dnia 22 lutego br rozpocznie się „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” – akcja, która ma zwrócić szczególną uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” koordynowane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości i potrwają do 28 lutego 2021 roku.

Wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie

29.12.2020

 Zgodnie z regulacjami zawartymi w § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
25 listopada 2020 r. (Dz. U. poz. 2106) w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania
urzędowego formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie
do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia
lub zakazanie zbliżania się mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.
Poniżej wskazujemy link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości, na której znajduje się
przedmiotowy wzór formularza wniosku: Formularz wniosku


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Krzysztof Urbanek
Czas wytworzenia informacji: 19.02.2021
Dokument oglądany razy: 3 481 326

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności