RSS
Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 listopada 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 10.08.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.

Strona główna

Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi - Północ
w Warszawie

ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa

tel. (22) 50 91 500 (centrala)

NIP: 113-258-56-47

REGON: 140318558

W dniu 14.08.2020 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
jest nieczynny.

Informacja o dniach wolnych od pracy dla pracowników
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ
w Warszawie w 2020 roku

kliknij i zapoznaj się ze szczegółami

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne obywateli informujemy, że w sądzie przebywać mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w budynku i uczestniczyć w rozprawach osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
W sytuacji powzięcia informacji o kwarantannie, uzasadnionym podejrzeniu zakażenia lub kontakcie z osobą chorą, prosimy o niezwłoczny (przed terminem rozprawy/posiedzenia) kontakt z właściwą komórką organizacyjną tut. Sądu, za pośrednictwem kanałów teleinformatycznych.

Zarządzenie nr 53/2020
Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 21 maja 2020 roku
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 45/2020 z dnia 14 maja 2020 roku
dotyczącego dalszego ograniczenia rozpoznawania spraw
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
w związku z epidemią.

Treść zarządzenia 53/2020
Treść zarządzenia 45/2020
Treść zarządzenia 26/2020


Zarządzenie nr 64/2020
Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 29 maja 2020 roku
w sprawie funkcjonowania służby kuratorskiej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Treść zarządzenia 64/2020 z dnia 29 maja 2020r.
Treść zarządzenia 48/2020 z dnia 14 maja 2020r.
Treść zarządzenia 31/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.
Treść zarządzenia 13/2020 z dnia 25 marca 2020r.


Zarządzenie nr 49/2020
Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 14 maja 2020 roku
w sprawie zasad i trybu zapobiegania w kancelariach komorników sądowych
zakażeniu wirusem SARS CoV-2 i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem

Treść zarządzenia 49/2020 z 14 maja 2020roku
Treść zarządzenia 28/2020 z 28 kwietnia 2020roku
Treść zarządzenia 14/2020 z 27 marca 2020roku


Zasady świadczenia
nieodpłatnych usług pomocy prawnej
poradnictwa obywatelskiego i mediacji w związku z epidemią COVID-19

Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19


Zarządzenie nr 8/2020
Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 3 kwietnia 2020 roku
w sprawie wdrożenia procedury pomiaru temperatury

Treść zarządzenia 8/2020


Zarządzenie nr 19/2020
Prezesa i Dyrektora
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 29 maja 2020 roku
w sprawie ustanowienia określonych zakazów, nakazów o ograniczeń
oraz zasad w funkcjonowaniu Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na jego terenie w związku z występującym stanem epidemii COVID-19 wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ustalenia procedury postępowania z osobami, co do których zachodzi podejrzenie zakażenia.

Aneks nr 2 z dnia 27 lipca 2020 roku do Zarządzenia 19/2020
Aneks nr 1 z dnia 1 lipca 2020 roku do Zarządzenia 19/2020
Treść zarządzenia 19/2020


Zarządzenie nr 14/2020
Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
z dnia 30 marca 2020 roku
oraz aneks numer 1 i numer 2 do zarządzenia nr 14/2020
w sprawie szczegółowej organizacji i przebiegu procesów pracy
obsługiwanych przez pracowników Biura Obsługi Interesanta, Biura Podawczego, Archiwum zakładowego oraz pozostałych komórek organizacyjnych w zakresie interesanta, obiegu dokumentacji i ruchu wewnętrznego
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
w związku ze stanem epidemii

Treść aneksu numer 2 z dnia 3 lipca 2020 do zarządzenia 14/2020
Treść aneksu numer 1 z dnia 26 maja 2020 do zarządzenia 14/2020
Treść zarządzenia 14/2020

Obsługa Interesanta stacjonarnego odbywa się w sądzie przy spełnieniu następujących warunków:

  1. w wydzielonych w tym celu pomieszczeniach obsługi w ramach wyłącznie dwóch stanowisk obsługi, które gwarantuje przedzielenie interesantów i pracowników barierą przestrzenną w postaci ścianek działowych lub mebli wyposażonych w szyby ochronne;
  2. w pomieszczeniu obsługi przebywać może wyłącznie dwóch interesantów;
  3. obsługa interesantów odbywa się w systemie rotacyjnym, w ramach którego do stanowiska obsługi może wejść w jednym czasie wyłącznie dwóch interesantów;
  4. do czasu zakończenia obsługi interesanta w pomieszczeniu obsługi pozostali interesanci pozostają w oczekiwaniu na obsługę poza wyznaczona strefą wyłączoną, zachowując od siebie minimalny odstęp 2 metrów;
  5. pracownik zachowuje w każdym czasie minimalny odstęp 1,5 metra od interesanta;
  6. środki ochrony indywidualnej do zastosowania przez interesanta w postaci płynów dezynfekujących do rąk wykładane są przed pomieszczeniami Biura Obsługi Interesantów oraz Biura Podawczego przez kierowników tych komórek organizacyjnych lub pracowników ich zastępujących;
  7. obsługa interesanta, w ramach której interesantom udostępniane są akta, a także w ramach której interesant przekazuje pracownikowi lub otrzymuje od pracownika dokumentację papierową, odbywa się wyłącznie przy użyciu przez pracownika i interesanta środków ochrony indywidualnej na zasadach wskazanych w zarządzeniu;
  8. pracownik udostępniający interesantowi akta po zakończeniu zapoznawania się przez interesanta z nimi i po opuszczeniu przez niego pomieszczenia obsługi dezynfekuje stanowisko, na którym udostępniane są akta, wydanym przez pracodawcę płynem do dezynfekcji powierzchni płaskich przed udostepnieniem stanowiska kolejnemu interesantowi;

Informujemy także, iż wszelkie informacje dotyczące spraw udzielane będą za pośrednictwem kanałów łączności teleinformatycznej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: boi@srpragapolnoc.pl oraz pod następującymi numerami telefonów:

Biuro Obsługi Interesantów:

(22) 509 11 58

I Wydział Cywilny:

(22) 509 17 27
(22) 509 15 36
(22) 509 15 38

II Wydział Cywilny:

(22) 509 17 17
(22) 509 15 54
(22) 509 11 51
(22) 509 15 52

III Wydział Karny:

(22) 509 15 89
(22) 509 15 90
(22) 509 15 88
(22) 509 15 15
(22) 509 17 29
(22) 509 17 28

IV Wydział Karny:

(22) 509 17 38
(22) 509 16 18
(22) 509 15 87
(22) 509 17 00
(22) 509 11 95

V Wydział Rodziny i Nieletnich:

(22) 509 17 44 (sprawy V RCps, klauzule i odpisy orzeczeń)
(22) 509 11 46 (sprawy V RNs, V Op, V Alk)
(22) 509 17 70 (sprawy V Nsm), 509 - 16 - 48 (sprawy V RC)
(22) 509 16 49 (sprawy V RCo i V Opm, informacje dot. zażaleń i apelacji)
(22) 509 11 98 (sprawy V Nw i V Nmo)

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

(22) 509 16 79
(22) 509 16 77

VII Wydział Cywilny:

(22) 509 17 01 (sprawy sprzed 2006 roku)
(22) 509 17 60 (postępowanie międzyinstancyjne)
(22) 509 16 99 (biegli sądowi)
(22) 509 16 88

VIII Wydział Karny:

(22) 509 17 89
(22) 509 16 01
(22) 509 17 85
(22) 509 16 00
(22) 509 11 82

Poniżej podajemy także numery telefonów pozostałych działów administracji sądowej:

Oddział Kadr:
(22) 509 11 33

Oddział Finansowy:
(22) 509 15 17

Oddział Administracyjny:
(22) 509 15 12

Oddział Gospodarczy:
(22) 509 15 20

Oddział Informatyczny:
(22) 509 17 88

Zarządzenie 17/2020 z dnia 14 maja 2020 roku Prezesa i Dyrektora - w sprawie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem od dnia 18 maja do 29 maja 2020 roku
Zarządzenie 16/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku Prezesa i Dyrektora - w sprawie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem od dnia 4 maja do 22 maja 2020 roku


kliknij i zapoznaj się ze szczegółami


kliknij i zapoznaj się ze szczegółami


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
prowadzi nabór
na odpłatne praktyki absolwenckie
w sekretariatach wydziałów i/lub oddziałów sądowych

kliknij, wypełnij formularz i aplikuj online


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
zaprasza kandydatów na
biegłych sądowych i lekarzy sądowych

kliknij i zapoznaj się ze szczegółami


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
przeprowadza dowody na odległość
przy użyciu urządzeń technicznych (wideokonferencji)

kliknij i zapoznaj się ze szczegółami


Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi Interesantów w tutejszym Sądzie,
Kierownictwo Sądu zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety.

kliknij i wypełnij


Kwartalnik "Nieruchomości@" adresowane jest do przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, osób prowadzących badania naukowe, teoretyków oraz praktyków stosowania prawa z różnych sfer działalności zawodowej.
Kwartalnik „Nieruchomości@” nieodpłatnie, w formie elektronicznej i papierowej będzie dostarczany do sądów, prokuratur, jednostek administracji rządowej, samorządu terytorialnego i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu administracji publicznej, bibliotek wyższych uczelni.

kliknij, przejdź na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości i zapoznaj się ze szczegółami


Kwartalnik "Probacja" powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2008 roku, jest czasopismem naukowym traktującym o zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą probacją.
Publikowane w nim artykuły podlegają recenzji naukowej. Przy redakcji czasopisma działa Rada Programowo – Naukowa, w skład której wchodzą naukowcy zajmujący się tematyką z dziedziny nauk prawnych, nauk społecznych, psychologii, socjologii, pedagogiki resocjalizacyjnej.

kliknij, przejdź na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości i zapoznaj się ze szczegółami



Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci "Rodzina 500+", wprowadza przełomowe rozwiązanie polityki rodzinnej, zapewniające wsparcie finansowe rodzin wychowujących dzieci, a także mające na celu zachęcenie rodzin do podejmowania decyzji o posiadaniu dzieci.

kliknij, przejdź na stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społeczenj i zapoznaj się ze szczegółami



Program ''Dobry Start'' to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają je bez względu na dochód.
To pomoc dla 4,6 miliona uczniów.

kliknij, przejdź na stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społeczenj i zapoznaj się ze szczegółami


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
wspiera inicjatywę
fundacji DKMS

kliknij i zapoznaj się ze szczegółami

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Mediacji – 21 października 2021 roku

14.10.2021

 „W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 21 października 2021 roku. Wszelkie informacje dot. mediacji, w tym listy mediatorów i wykaz wydarzeń przewidzianych organizowanych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, dostępne są na naszej stronie internetowej, w „Informacjach Podstawowych” w zakładce „Mediacje”.

Informacja o dniach wolnych od pracy w roku 2021

12.04.2021
Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2021 z dnia 3 lutego 2021r. Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, dni: 4 czerwca, 12 listopada oraz 24 grudnia 2021r. ustala się dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania dnia 12 listopada w dniu 20 listopada 2021r.

22-28 lutego 2021 roku - Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

18.02.2021

 22 lutego 2021 roku ustanowiony został Dniem Ofiar Przestępstw.

W związku z powyższym od dnia 22 lutego br rozpocznie się „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” – akcja, która ma zwrócić szczególną uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” koordynowane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości i potrwają do 28 lutego 2021 roku.

Wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie

29.12.2020

 Zgodnie z regulacjami zawartymi w § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
25 listopada 2020 r. (Dz. U. poz. 2106) w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania
urzędowego formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie
do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia
lub zakazanie zbliżania się mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.
Poniżej wskazujemy link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości, na której znajduje się
przedmiotowy wzór formularza wniosku: Formularz wniosku


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Konrad Popiołek
Czas wytworzenia informacji: 10.08.2020
Dokument oglądany razy: 3 253 372

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności