RSS
Dzisiaj jest: niedziela, 25 lipca 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Zawiadomienie o wyborze firmy: Poczta Polska S.A.


Warszawa, dnia 20.12.2010 r.

Fin. - 350 - 25/10


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nr ZP/A/7/10 w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.) usług pocztowych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym (do każdego miejsca w kraju i za granicą), opłacanych przy użyciu maszyny do frankowania.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
(Zamieszczone zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych)


W trybie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/A/7/10 prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na świadczenie w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.) usług pocztowych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym (do każdego miejsca w kraju i za granicą), opłacanych przy użyciu maszyny do frankowania, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie po negocjacjach postanowił w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i ust. 3 pkt 1 lit. d) ustawy - Prawo zamówień publicznych udzielić zamówienia Firmie: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26, 00-940 Warszawa, w ramach której działa Centrum Poczty Region Handlowy w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 31/33, 00-941 Warszawa.

Zamawiający informuję, że termin określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to dzień 30.12.2010 r.

W imieniu Zamawiającego
Zbigniew Ryniejski

Data umieszczenia informacji na stronie internetowej zamawiającego: 20.12.2010 r.

Opublikował: Zbigniew Ryniejski
Publikacja dnia: 20.12.2010
Dokument oglądany razy: 17050
PPodlega Ustawie
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności