RSS
Dzisiaj jest: niedziela, 25 lipca 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych - tonerów

Warszawa: ZP/G/2/11 Zakup i sukcesywne dostawy dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie materiałów eksploatacyjnych - tonerów do kserokopiarek, telefaksów i drukarek użytkowanych przez Sąd oraz odbiór opakowań po zużytych materiałach (kaset po zużytych tonerach)
Numer ogłoszenia: 151940 - 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 108896 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 5091754, faks 0-22 8700634.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/G/2/11 Zakup i sukcesywne dostawy dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie materiałów eksploatacyjnych - tonerów do kserokopiarek, telefaksów i drukarek użytkowanych przez Sąd oraz odbiór opakowań po zużytych materiałach (kaset po zużytych tonerach).

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i sukcesywne dostawy dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie materiałów eksploatacyjnych - tonerów do kserokopiarek, telefaksów i drukarek użytkowanych przez Sąd oraz odbiór opakowań po zużytych materiałach (kaset po zużytych tonerach). Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Toner do drukarki HP LJ 1006 wydajność: 1.500 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - HP CB435A (35A). Ilość zamawianych materiałów - szt. 30. 2. Toner do drukarki HP LJ 1022 wydajność: 2.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - HP Q2612A (12A). Ilość zamawianych materiałów - szt. 105. 3. Toner do drukarki HP LJ 1100 wydajność: 2.500 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - HP C4092A (92A). Ilość zamawianych materiałów - szt. 3. 4. Toner do drukarki HP LJ 2420/2420d wydajność: 12.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - HP Q6511X (11X). Ilość zamawianych materiałów - szt. 20. 5. Toner do drukarki HP LJ P4014 wydajność: 10.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - HP CC364A (64A). Ilość zamawianych materiałów - szt. 5. 6. Toner do drukarki HP 3600/3800, wydajność: 6.000 stron formatu A4, przy 5% pokryciu kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - HP Q6470A czarny. Ilość zamawianych materiałów - szt. 8. 7. Toner do drukarki HP 3600/3800, wydajność: 4.000 stron formatu A4, przy 5% pokryciu kolor: niebieski, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - HP Q6471A niebieski. Ilość zamawianych materiałów - szt. 4. 8. Toner do drukarki HP 3600/3800, wydajność: 4.000 stron formatu A4, przy 5% pokryciu kolor: żółty, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - HP Q6472A żółty. Ilość zamawianych materiałów - szt. 4. 9. Toner do drukarki HP 3600/3800, wydajność: 4.000 stron formatu A4, przy 5% pokryciu kolor: czerwony, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - HP Q6473A czerwony. Ilość zamawianych materiałów - szt. 4. 10. Toner do drukarki SAMSUNG ML-2250 wydajność: 5.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - ML-2250D5. Ilość zamawianych materiałów - szt. 245. 11. Toner do drukarki SAMSUNG ML-3561 ND wydajność: 12.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - ML-3560DB. Ilość zamawianych materiałów - szt. 40. 12. Toner do urządzenia wielofunkcyjnego SAMSUNG SCX-5530 FN wydajność: 8.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - SCX-D5530B. Ilość zamawianych materiałów - szt. 8. 13. Toner do urządzenia wielofunkcyjnego SAMSUNG SCX-5635 FN wydajność: 10.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - MLT-D2082L. Ilość zamawianych materiałów - szt. 9. 14. Toner do drukarki Lexmark T654DN i Lexmark T650DN wydajność: 7.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - T650A11E. Ilość zamawianych materiałów - szt. 70. 15. Toner do faxu Panasonic KX-FL 613 wydajność: 2.500 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - KX-FA83. Ilość zamawianych materiałów - szt. 12. 16. Toner do kserokopiarki Canon iR 2016J/2020 wydajność: 15.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - C-EXV14. Ilość zamawianych materiałów - szt. 15. 17. Toner do kserokopiarki Canon iR 2230 i Canon iR 3225 wydajność: 21.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - C-EXV11. Ilość zamawianych materiałów - szt. 16. 18. Toner do kserokopiarki Canon iR 2800 wydajność: 15.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - C-EXV3. Ilość zamawianych materiałów - szt. 8. 19. Toner do kserokopiarki Canon iR 3045 wydajność: 24.000 stron formatu A4, przy 5% zaczernieniu, kolor: czarny, numer katalogowy materiału oryginalnego producenta wskazanego urządzenia - C-EXV12. Ilość zamawianych materiałów - szt. 8.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* PRIMUS Maria Krupicz, ul. Rozbrat 10/14, 00-451 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 118976,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 193690,56
Oferta z najniższą ceną: 120997,09 / Oferta z najwyższą ceną: 207109,86
Waluta: PLN.

Opublikował: Zbigniew Ryniejski
Publikacja dnia: 10.06.2011
Dokument oglądany razy: 17263
PPodlega Ustawie
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności