RSS
Dzisiaj jest: niedziela, 25 lipca 2021
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

INFORMACA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wszyscy wykonawcy biorący udział
w postępowaniu nr ZP/G/4/11


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/G/4/11 w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.


INFORMACA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi, że nie złożono w powyższym postępowaniu żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu.

W terminie przewidzianym na składanie ofert w niniejszym postępowaniu, tj. do dnia 05.09.2011 r. do godz. 10.30, do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty:
- „AMAD” Sp. z o.o., ul. Łąkowa 31, 05-092 ŁOMIANKI (oferta nr 1);
- „PAPIRUS” Hurtownia Papiernicza Art. Piśmiennicze i Biurowe Robert Kuleta ul. Ułańska 5 99-400 ŁOWICZ (oferta nr 2);
- „PRIMUS” Maria Krupicz, ul. Rozbrat 10/14, 00-451 WARSZAWA (oferta nr 3).

Zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu, z uwagi na fakt, że żadna z złożonych ofert nie spełniała wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W poniższej tabeli przedstawiono streszczenie i porównanie złożonych ofert.

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy Ilość punktów
w kryterium
(najniższa cena brutto - waga kryterium 100 %)
1 „AMAD” Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 31
05-092 ŁOMIANKI
Cena: 144.670,56 zł brutto
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

2 „PAPIRUS”
Hurtownia Papiernicza
Art. Piśmiennicze i Biurowe
Robert Kuleta
ul. Ułańska 5
99-400 ŁOWICZ
Cena: 133.843,04 zł brutto
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

3 „PRIMUS”
Maria Krupicz
ul. Rozbrat 10/14
00-451 WARSZAWA
Cena: 199.231,71 zł brutto
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

Zamawiający zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) odrzucił oferty złożone przez wykonawców:
- „AMAD” Sp. z o.o., ul. Łąkowa 31, 05-092 ŁOMIANKI (oferta nr 1);
- „PAPIRUS” Hurtownia Papiernicza Art. Piśmiennicze i Biurowe Robert Kuleta, ul. Ułańska 5, 99-400 ŁOWICZ (oferta nr 2);
- „PRIMUS” Maria Krupicz, ul. Rozbrat 10/14, 00-451 WARSZAWA (oferta nr 3).

Oferta złożona przez wykonawcę firmę „AMAD” Sp. z o.o., ul. Łąkowa 31, 05-092 ŁOMIANKI (oferta nr 1) nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków w następujących pozycjach załącznika nr 3 do siwz „Kalkulacja cenowa”:
-poz. 5 cienkopis (typu STABILO 0,4 Point 88 lub równoważny, wkład: czarny, czerwony, niebieski, zielony, grubość linii pisania 0,4 mm, metalowa obudowa końcówki wkładu, wentylowana skuwka w kolorze tuszu, tusz na bazie wody odporny na wysychanie)
Zamawiający oczekiwał cienkopisu typu STABILO 0,4 Point 88 lub równoważnego.
Zaoferowany przez wykonawcę cienkopis firmy TAURUS 0,4 MM nie jest artykułem równoważnym w stosunku do cienkopisu opisanego w siwz.
Cienkopis dołączony do oferty wykonawcy w dniu 05.09.2011 r. jest niezgodny z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca składając w dniu 05.09.2011 r. ofertę dołączył do niej cienkopis firmy TAURUS 0,4 MM, który miał być równoważnikiem dla cienkopisu STABILO 0,4 Point 88. W dostarczonym cienkopisie przy pierwszej próbie użycia, końcówka fibrowa rozdwoiła się i trudno było nim napisać pojedynczą linię pisania 0,4 mm. W dniu 19.09.2011 r. do składanych wyjaśnień odnośnie zaoferowanych artykułów wykonawca dołączył drugi cienkopis firmy TAURUS 0,4 MM.
Czy wynik 50/50 z dostarczonego przedmiotu zamówienia (cienkopisów) jest zadawalającym wynikiem?
-poz. 7 długopis na sprężynce (typu Beifa lub równoważny, wygodny w użyciu długopis połączony rozciągliwą do 1 m sprężynką z samoprzylepną podstawą, utrzymującą długopis w pozycji pionowej, kolor tusz niebieski)
Wykonawca zaproponował długopis D-Rect o symbolu AT-03, 007512.
Na stronach internetowych zawierających opis techniczny powyższego artykułu nie jest podana rozciągliwość zamontowanej w produkcie sprężynki.
Do dnia 22.09.2011 r. zamawiający nie otrzymał od wykonawcy żądanej strony z katalogu, w którym byłby opisany zaoferowany długopis na sprężynce. W związku z powyższym zaoferowany przez wykonawcę długopis na sprężynce jest niezgodny z przedmiotem zamówienia.
Złożone oświadczenie wykonawcy, że dokonał badań długopisu w swoim biurze i na tej podstawie twierdzi, że spełnia on warunki opisane w siwz, są dla zamawiającego mało wiarygodne. Jakie uprawnienia posiadają pracownicy wykonawcy do składania oświadczenia, że dany artykuł spełnia żądania zamawiającego - biegli z zakresu artykułów biurowych, a może rzeczoznawcy z zakresu artykułów biurowych?
-poz. 27 koperty bezpieczne B4 (o wymiarze zewnętrznym: 265x380 mm i wymiarze wewnętrznym: 250x355 mm, koperty wykonane z trójwarstwowej folii polietylenowej, z szarej folii z czarnym poddrukiem, specjalny samoklejący pasek, system 3 kuponów z numeratorem umożliwia kontrole poszczególnych etapów transportu, posiada kod kreskowy, mikrodruk) opakowanie zawiera 50 sztuk
Wykonawca zaoferował koperty firmy A&G Koperty o symbolu B4, które posiadają następujące wymiary 245x345 / 260x365, koperta spełniająca powyższy warunek produkowana przez firmę A&G Koperty posiada symbol B4+, w związku z powyższym zaoferowany artykuł jest niezgodny z siwz.
-poz. 28 koperty bezpieczne B5 (o wymiarze zewnętrznym: 200x275 mm i wymiarze wewnętrznym: 185x250 mm, koperty wykonane z trójwarstwowej folii polietylenowej, z szarej folii z czarnym poddrukiem, specjalny samoklejący pasek, system 3 kuponów z numeratorem umożliwia kontrole poszczególnych etapów transportu, posiada kod kreskowy, mikrodruk) opakowanie zawiera 50 sztuk
Wykonawca zaoferował koperty firmy A&G Koperty o symbolu B5, które posiadają następujące wymiary 185x240 / 200x255, koperta spełniająca powyższy warunek produkowana przez firmę A&G Koperty posiada symbol B5+, w związku z powyższym zaoferowany artykuł jest niezgodny z siwz.
-poz. 31 koperty C-4 białe (o wymiarach 229x324 mm, kolor: biały z paskiem samoklejącym po krótszym boku, gramatura 100 g/m2, z błękitnym poddrukiem, trwałość kleju 12 miesięcy) opakowanie zawiera 250 sztuk
Wykonawca zaoferował koperty firmy A&G Koperty o symbolu C4, które posiadają gramaturę papieru 90 g/m2, koperta spełniająca powyższy warunek produkowana przez firmę A&G Koperty posiada symbol C4HK (DELUX), w związku z powyższym zaoferowany artykuł jest niezgodny z przedmiotem zamówienia.
Na oficjalnej stronie internetowej firmy A&G Koperty producenta kopert C4 SK o kodzie 1956, powyższa koperta posiada opis techniczny, z którego wynika, że jest wykonana z papieru o gramaturze 90 g/m2, koperta spełniająca oczekiwania zamawiającego produkowana przez w/w producenta posiada oznaczenie C4 HK o kodzie 5039 i jest wykonana z papieru o gramaturze 100 g/m2.
Ponadto w załączniku nr 3 do siwz wykonawca w kolumnie nr 3 (producent) podał producenta firmę AG Koperty i w kolumnie nr 4 (symbol produktu z katalogu producenta/dystrybutora) wpisał „brak kodu; koperty białe C4” bez żadnych dodatkowych uwag, w związku z powyższym zamawiający nie wie jakie koperty zamierza dostarczać wykonawca, skoro są one produkowane w dwóch różnych gramaturach, w związku z powyższym zaproponowany artykuł jest niezgodny z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca składając formularz ofertowy podpisał stosowne oświadczenie, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została przez niego zrozumiała i uzyskał wszelkie potrzebne informacje do prawidłowego przygotowania oferty.
-poz. 36 koperty powietrzne „G” białe (koperty ochronne z warstwą folii bąbelkowej w wewnątrz, samoklejące z paskiem, o wymiarze 260x350 mm, wymiar wewnętrzny 235x340 mm) opakowanie zawiera 50 sztuk
Wykonawca zaoferował koperty firmy A&G Koperty o symbolu koperty powietrzne „G”, które posiadają wymiary zewnętrzne 250x340 i wymiary wewnętrzne 240x330, w związku z powyższym zaoferowany artykuł jest niezgodny z przedmiotem zamówienia.
Na oficjalnej stronie internetowej firmy A&G Koperty producenta kopert powietrznych „G”, o kodzie G1702, powyższa koperta posiada opis techniczny, z którego wynika, że posiada ona wymiar zewnętrzny: 250x340 i wymiar wewnętrzny: 240x330, a w związku z powyższym nie spełnia ona żądań zamawiającego i jest niezgodna z przedmiotem zamówienia. Na oficjalnej stronie internetowej firmy A&G Koperty producenta kopert powietrznych „G” nie ma informacji, że w/w producent produkuje koperty powietrzne „G” o innych wymiarach (wymiarach żądanych przez zamawiającego wymiarze 260x350 mm, wymiar wewnętrzny 235x340 mm).
Wykonawca składając formularz ofertowy podpisał stosowne oświadczenie, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została przez niego zrozumiała i uzyskał wszelkie potrzebne informacje do prawidłowego przygotowania oferty.
-poz. 47 nożyczki biurowe (typu Donau Soft Grip lub równoważne, wykonane z nierdzewnej stali ostrza, ostro zakończone, całość o długości 20-21 cm, do cięcia papieru, tektury, kartonu, zdjęć, taśmy samoprzylepnej, wytrzymała i odporna na uszkodzenia mechaniczne, ergonomiczna wyprofilowana rękojeść wykonana z niełamliwego elastycznego plastiku, ergonomiczne i gumowane uchwyty)
Zaproponowane przez wykonawcę nożyczki firmy BUROMAX o symbolu 0400-0006-99 posiadają ostrza tnące wykonane z wysokiej jakości stali. W związku z powyższym są niezgodne z przedmiotem zamówienia.
Do dnia 22.09.2011 r. zamawiający nie otrzymał od wykonawcy strony z katalogu w którym byłyby opisane zaoferowane nożyczki firmy BUROMAX. W dniu 19.09.2011 r. zamawiający otrzymał od wykonawcy, oświadczenie dystrybutora nożyczek marki BUROMAX o indeksie 0400-0006-99, firmy Panta Plast Sp. z o.o., w którym stwierdza, że ostrze tnące wykonane jest z bardzo wysokiej jakości stali nierdzewnej (oświadczenie jest niepodpisane i wystawione w dniu 18.09.2011 r. - niedziela).
Zamawiający uważa, że zaoferowane przez wykonawcę nożyczki marki BUROMAX o indeksie 0400-0006-99, są niezgodne z przedmiotem zamówienia.
Weryfikując zaoferowany przedmiot na ogólno dostępnych stronach internetowych firmy Panta Plast Sp. z o.o. (dystrybutora), zamawiający stwierdza, że są one opisane następującymi słowami „ostrze tnące z bardzo wysokiej jakości stali”, a w związku z powyższym artykuł jest niezgodny z przedmiotem zamówienia.
-poz. 87 temperówka (kostka metalowa, typu KUM lub równoważna, wykonana ze stopu magnezu, rowkowania w korpusie ułatwiające trzymanie, stalowe ostrze mocowane wkrętem)
Zaproponowana przez wykonawcę temperówka firmy Bud o symbolu 82-440189 wykonana jest z aluminium, w związku z powyższym jest niezgodny z przedmiotem zamówienia.
Weryfikując zaoferowany przedmiot na ogólno dostępnych stronach internetowych firmy TAURUS TRADE (dystrybutora temperówki o symbolu 82-440189), zamawiający stwierdza, że jest ona opisana następującymi słowami „temperówki aluminiowe w kształcie klina, pojedyncza lub podwójna (dwie średnice otworów)”, a związku z powyższym artykuł jest niezgodny z przedmiotem zamówienia.
W dniu 19.09.2011 r. zamawiający otrzymał od wykonawcy wyjaśnienie, że w skład stopu magnezu wchodzi również aluminium i w związku z powyższym zaoferowana temperówka jest zgodna z przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie może przyjąć takiej argumentacji z uwagi na fakt, że aluminium wchodzi w skład chemiczny stopu magnezu w minimalnym procencie jego składu i wynosi od 2% do 9%, pozostałe 90% stanowi magnez i w związku powyższym taki skład procentowy jest nazwany stopem magnezu. Wykonawca składając formularz ofertowy podpisał stosowne oświadczenie, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została przez niego zrozumiała i uzyskał wszelkie potrzebne informacje do prawidłowego przygotowania oferty.
-poz. 97 zszywacz duży (typu SAX 239 lub równoważny, na zszywki 24/6 zszywa do min. 25 kartek, pojemność min. 130 zszywek, głębokość wsunięcia kartki min. 63 mm, możliwość zszywania „na zewnątrz”, części mechaniczne z metalu)
Opisany przedmiot zamówienia w siwz zszywacz SAX 239 posiada metalowy mechanizm, metalową podstawę, plastikowe ramię, metalowy element podający zszywki.
Zaoferowany przez wykonawcę zszywacz Weishu 827 wykonany jest z tworzywa sztucznego, mechanizm metalowy. Natomiast nie posiada metalowej podstawy i nie posiada metalowego mechanizmu podającego zszywki, w związku z powyższym zaproponowany artykuł nie jest równoważny z przedmiotem zamówienia, jeżeli tylko część elementów zaproponowanego zszywacza jest zgodna z przedmiotem zamówienia.
Art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, parametrów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważny”.
-poz. 98 zszywacz mały (typu Leitz 5517 lub równoważny, na zszywki nr 10, ładowany od góry, zszywa do min. 10 kartek (papieru 80 g/m2), głębokość wsunięcia kartki min. 50 mm, zintegrowany rozszywasz, części mechaniczne z metalu)
Opisany przedmiot zamówienia w siwz zszywacz Leitz 5517 posiada metalowy mechanizm, metalową podstawę, plastikowe ramię oraz wyposażony jest w metalowy rozszywacz.
Zaoferowany przez wykonawcę zszywacz „Weishu” o symbolu 84-540016 wykonany jest z tworzywa sztucznego, mechanizm metalowy. Natomiast nie posiada metalowej podstawy oraz posiada plastikowy rozszywacz (nie posiada metalowego rozszywacza), w związku z powyższym zaproponowany artykuł nie jest równoważny z przedmiotem zamówienia, jeżeli tylko część elementów zaproponowanego zszywacza jest zgodna z przedmiotem zamówienia.
Art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, parametrów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważny”.

Oferta złożona przez wykonawcę firmę „PAPIRUS” Hurtownia Papiernicza Art. Piśmiennicze i Biurowe Robert Kuleta, ul. Ułańska 5, 99-400 ŁOWICZ (oferta nr 2) nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków w następujących pozycjach załącznika nr 3 do siwz „Kalkulacja cenowa”:
-poz. 7 długopis na sprężynce (typu Beifa lub równoważny, wygodny w użyciu długopis połączony rozciągliwą do 1 m sprężynką z samoprzylepną podstawą, utrzymującą długopis w pozycji pionowej, kolor tusz niebieski)
Zamawiający oczekiwał długopisu, którego sprężynka rozciągnie się do 1 m.
Zaoferowany przez wykonawcę długopis firmy FIAN o symbolu FN-HX4003 zgodnie z katalogiem w/w firmy posiada sprężynkę, która rozciąga się do ok. 150 cm. W związku z powyższym jest niezgodna z przedmiotem zamówienia.
-poz. 26 kołonotatnik A-4 (kołozeszyt) (w kratkę, okładka kartonowa laminowana, na podwójnej spirali, 50 kartek, dodatkowe otwory umożliwiające wpięcie kartek do segregatora, mikroperforacja)
Zamawiający oczekiwał kołonotatnika A4/50 z okładką laminowaną na podwójnej sprali.
Zaoferowany przez wykonawcę kołonotatnik A4/50 z okładką laminowaną posiada pojedynczą spiralę. W związku z powyższym jest niezgodny z przedmiotem zamówienia. Kołonotatnik produkowany przez firmę Interdruk o symbolu KOŁOZA450M jest zszywany mechanicznie pojedynczą spiralą.
W dniu 12.092011 r. zamawiający otrzymał od wykonawcy kserokopię e-maila firmy Interdruk , w którym firma wyjaśnia, że „stosowanie spirali podwójnej zamykanych w tych produktach wynika tylko i wyłącznie z braku odpowiedniego parku maszynowego w innych firmach”. Zamawiający nie jest zainteresowany parkiem maszynowym jakim dysponują producenci powyższego artykułu. Zamawiający żądał kołonotatnika A-4 na podwójnej spirali. Wykonawca składając formularz ofertowy podpisał stosowne oświadczenie, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dla niego zrozumiała i na jej podstawie uzyskał wszelkie potrzebne informacje do prawidłowego przygotowania oferty.
-poz. 30 koperty C-3 białe (o wymiarach 324x458 mm, kolor: biały z paskiem samoklejącym po krótszym boku, gramatura 100 g/m2 z błękitnym poddrukiem, trwałość kleju 12 miesięcy) opakowanie zawiera 250 sztuk
Wykonawca zaproponował koperty firmy RAYAN o symbolu C3 w kolorze białym nie uwzględniając wymogu zamawiającego, że powyższa koperta powinna mieć poddruk w kolorze błękitnym, w związku z powyższym zaoferowany artykuł jest niezgodny z przedmiotem zamówienia. W dniu 22.09.2011 r. wykonawca dostarczył zamawiającemu kserokopię e-maila firmy „RAYAN KOPERTY” z dnia 21.09.2011 r., w której w/w zaświadcza, że na indywidualne zamówienia wykonawcy może wyprodukować koperty opisane w poz. 30 załącznika nr 3 do siwz, ale o tym fakcie dowiaduje się zamawiający i wykonawca dopiero w dniu 21.09.2011 r., a nie w dniu składania ofert tj. 05.09.2011 r. Ponadto w załączniku nr 3 do siwz wykonawca w kolumnie nr 3 (producent) podał producenta firmę RAYAN i w kolumnie nr 4 (symbol produktu z katalogu producenta/dystrybutora) wpisał „brak kodu, koperta C3 biała” bez żadnych uwag, że artykuł będzie specjalnie wyprodukowany na indywidualne zamówienie wykonawcy z błękitnym poddrukiem, a w związku z powyższym jest niezgodny z przedmiotem zamówienia.
Art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
-poz. 31 koperty C-4 białe (o wymiarach 229x324 mm, kolor: biały z paskiem samoklejącym po krótszym boku, gramatura 100 g/m2, z błękitnym poddrukiem, trwałość kleju 12 miesięcy) opakowanie zawiera 250 sztuk
Wykonawca zaproponował koperty firmy RAYAN o symbolu C4, które są produkowane z papieru o gramaturze 90 g/m2. Zamawiający żądał kopert C-4 w kolorze białym o gramaturze papieru 100 g/m2. W związku z powyższym zaoferowany artykuł jest niezgodny z przedmiotem zamówienia. W dniu 22.09.2011 r. wykonawca dostarczył zamawiającemu kserokopię e-maila firmy „RAYAN KOPERTY” z dnia 21.09.2011 r., w której w/w zaświadcza, że na indywidualne zamówienia wykonawcy może wyprodukować koperty opisane w poz. 31 załącznika nr 3 do siwz, ale o tym fakcie dowiaduje się zamawiający i wykonawca dopiero w dniu 21.09.2011 r., a nie w dniu składania ofert tj. 05.09.2011 r. Ponadto w załączniku nr 3 do siwz wykonawca w kolumnie nr 3 (producent) podał producenta firmę RAYAN i w kolumnie nr 4 (symbol produktu z katalogu producenta/dystrybutora) wpisał „brak kodu, koperta C4 biała poddruk” bez żadnych uwag, że artykuł będzie specjalnie wyprodukowany na indywidualne zamówienie wykonawcy z papieru o gramaturze 100 g/m2 i w związku z powyższym jest niezgodny z przedmiotem zamówienia.
Art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
-poz. 32 koperty C-5 białe (o wymiarach 162x229 mm, kolor: biały z paskiem samoklejącym po krótszym boku, gramatura 90 g/m2, z błękitnym poddrukiem, trwałość kleju 12 miesięcy) opakowanie zawiera 500 sztuk
Wykonawca zaproponował koperty firmy RAYAN o symbolu C5, które są produkowane z papieru o gramaturze 80 g/m2. Zamawiający żądał kopert C-5 w kolorze białym o gramaturze papieru 90 g/m2. W związku z powyższym zaoferowany artykuł jest niezgodny z przedmiotem zamówienia. W dniu 22.09.2011 r. wykonawca dostarczył zamawiającemu kserokopię e-maila firmy „RAYAN KOPERTY” z dnia 21.09.2011 r., w której w/w zaświadcza, że na indywidualne zamówienia wykonawcy może wyprodukować koperty opisane w poz. 32 załącznika nr 3 do siwz, ale o tym fakcie dowiaduje się zamawiający i wykonawca dopiero w dniu 21.09.2011 r., a nie w dniu składania ofert tj. 05.09.2011 r. Ponadto w załączniku nr 3 do siwz wykonawca w kolumnie nr 3 (producent) podał producenta firmę RAYAN i w kolumnie nr 4 (symbol produktu z katalogu producenta/dystrybutora) wpisał „brak kodu, koperta C5 biała poddruk” bez żadnych uwag, że artykuł będzie specjalnie wyprodukowany na indywidualne zamówienie wykonawcy z papieru o gramaturze 90 g/m2 i w związku z powyższym jest niezgodny z przedmiotem zamówienia.
Art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
-poz. 54 papier kserograficzny A4 (papier kserograficzny typu POLLUX formatu A4 lub równoważnik - parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż papier POLLUX) W przypadku zaproponowania równoważnika o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż papier POLLUX należy wypełnić wiersze poniżej: firma ………........... typ …….....…………….. o parametrach: gramatura …….………. białość ………………... wilgotność ………….……. grubość .…………………. gładkość (szorstkość wg Bendtsen ..................... nieprzejrzystość ....................................
Zaproponowany przez wykonawcę papier kserograficzny A4 firmy MONDI/lGEPA o symbolu Maestro special A4 80 g nie odpowiada parametrom techniczno-jakościowym papieru typu POLLUX. Papier typu POLLUX posiada nieprzejrzystość wyrażoną w % o wartości 94 +2/-1, natomiast papier zaproponowany przez wykonawcę posiada nieprzejrzystość o wartości równiej lub większej niż 91%, a w związku z powyższym nigdy nie osiągnie minimalnej wartości parametru nieprzejrzystości w wysokości 93% dla papieru POLLUX. W związku z powyższym jest niezgodny z przedmiotem zamówienia. Dostarczona przez wykonawcę za pośrednictwem faksu „Specyfikacja Papieru Biurowego POLLUX” opatrzona jest datą 02.02.2006 r., natomiast aktualna „Specyfikacja POL lux papier biurowy” zamieszczona na ogólnodostępnej stronie internetowej firmy International Papier-Kwidzyn S.A. opatrzona jest datą 10.05.2010 r. gdzie parametr nieprzejrzystości wyrażony jest w % o wartości 94 +2/-1.
-poz. 70 spinacze krzyżakowe 40 mm (potrójnie galwanizowane) opakowania po 50 sztuk
Zaproponowane przez wykonawcę spinacze krzyżakowe firmy GRAND o symbolu 110-1137, zgodnie z katalogiem w/w firmy posiadają wymiar 70 mm i są pakowane po 12 sztuk.
Zamawiający żądał spinacza krzyżakowego o wymiarze 40 mm pakowanego po 50 sztuk.
Zaproponowane przez wykonawcę spinacze krzyżakowe firmy GRAND są dostępne na rynku w dwóch wymiarach 41 mm i 70 mm i pakowne w opakowania dla 41 mm po 50 sztuk, dla 70 mm po 12 sztuk, a związku z powyższym zaproponowany artykuł przez wykonawcę jest niezgodny z przedmiotem zamówienia. Wykonawca składając formularz ofertowy podpisał stosowne oświadczenie, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dla niego zrozumiała i na jej podstawie uzyskał wszelkie potrzebne informacje do prawidłowego przygotowania oferty. Wykonawca dostarczył zamawiającemu kserokopię pisma firmy „KW trade” Sp. z o.o. z dnia 16.09.2011 r., w której w/w zaświadcza, że na indywidualne zamówienia wykonawcy może sprowadzić spinacze krzyżowe Grand w rozmiarze 40 mm, pakowane po 50 sztuk, ale o tym fakcie dowiaduje się zamawiający i wykonawca dopiero w dniu 16.09.2011 r., a nie w dniu składania ofert tj. 05.09.2011 r. Ponadto w załączniku nr 3 do siwz wykonawca w kolumnie nr 3 (producent) podał producenta firmę GRAND i w kolumnie nr 4 (symbol produktu z katalogu producenta/dystrybutora) wpisał symbol 110-1137 bez żadnych uwag, że artykuł będzie sprowadzony na indywidualne zamówienie wykonawcy w wymiarze 40 mm.
Weryfikując zaoferowany przedmiot na ogólnodostępnych stronach internetowych, zamawiający stwierdza, że spinacze krzyżakowe firmy GRAND są dostępne na rynku w dwóch wymiarach 41 mmi 70 mm, a związku z powyższym artykuł jest niezgodny z przedmiotem zamówienia.
Art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
-poz. 84 teczka do podpisu A-4 (książka do podpisu na dokumenty o formacie A4, 20 przegródek, w każdej 3 otwory do przeglądu zawartości, okładki wykonane z twardego kartonu pokrytego folią polipropylenową, rozciągliwy harmonijkowy grzbiet)
Zaproponowana przez wykonawcę teczka do podpisu A-4 firmy Barbara o symbolu 1822223 posiada tylko jeden otwór do przeglądania zawartości teczki.
Teczka do podpisu A-4/20 produkowana przez firmę Barbara o symbolu 1822223 nie posiada 3 otworów do przeglądania zawartości, w związku z powyższym artykuł jest niezgodny z przedmiotem zamówienia. Dostarczony przez wykonawcę e-mail firmy „Barbara S.J. Hurtownia” z dnia 09.09.2011 r., że powyższy dostawca może dostarczyć ewentualnie takie teczki dla wykonawcy, ale o tym fakcie dowiaduje się zamawiający i wykonawca dopiero w dniu 08.09.2011 r. a nie w dniu składania ofert tj. 05.09.2011 r. Ponadto w załączniku nr 3 do siwz wykonawca w kolumnie nr 3 (producent) podał producenta firmę Barbara i w kolumnie nr 4 (symbol produktu z katalogu producenta/dystrybutora) wpisał symbol 1822223 bez żadnych uwag, że artykuł będzie wyprodukowany przez producenta na indywidualne zamówienie wykonawcy, a w związku z powyższym jest niezgodny z zapisami zawartymi w siwz.
Art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
-poz. 87 temperówka (kostka metalowa, typu KUM lub równoważna, wykonana ze stopu magnezu, rowkowania w korpusie ułatwiające trzymanie, stalowe ostrze mocowane wkrętem)
Zaproponowana przez wykonawcę temperówka firmy „Sakota” o symbolu BDA2193 wykonana jest z aluminium.
Zaoferowana temperówka Sakota o symbolu BDA2193 jest niezgodna z przedmiotem zamówienia. Wykonana jest z aluminium, a nie ze stopu magnezu.
Weryfikując zaoferowany przedmiot na ogólnodostępnych stronach internetowych firmy SaKOTA Polska Sp. z o. o. (dystrybutora temperówki o symbolu BDA2193), zamawiający stwierdza, że jest ona opisana następującymi słowami „temperówka aluminiowa jednokomorowa”, a w związku z powyższym artykuł jest niezgodny z przedmiotem zamówieni.
-poz. 98 zszywacz mały (typu Leitz 5517 lub równoważny, na zszywki nr 10, ładowany od góry, zszywa do min. 10 kartek (papieru 80 g/m2), głębokość wsunięcia kartki min. 50 mm, zintegrowany rozszywasz, części mechaniczne z metalu)
Opisany przedmiot zamówienia w siwz zszywacz Leitz 5517 posiada metalowy mechanizm, metalową podstawę, plastikowe ramię oraz wyposażony jest w metalowy rozszywacz.
Zaoferowany przez wykonawcę zszywacz „Weishu” o symbolu 84-540016 wykonany jest z tworzywa sztucznego, mechanizm metalowy. Natomiast nie posiada metalowej podstawy oraz posiada plastikowy rozszywacz (nie posiada metalowego rozszywacza), w związku z powyższym zaproponowany artykuł nie jest równoważny z przedmiotem zamówienia, jeżeli tylko część elementów zaproponowanego zszywacza jest zgodna z przedmiotem zamówienia.
Art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, parametrów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważny”.

Oferta złożona przez wykonawcę firmę „PRIMUS” Maria Krupicz, ul. Rozbrat 10/14, 00-451 WARSZAWA (oferta nr 3) nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków w następujących pozycjach załącznika nr 3 do siwz „Kalkulacja cenowa”:
-poz. 27 koperty bezpieczne B4 (o wymiarze zewnętrznym: 265x380 mm i wymiarze wewnętrznym: 250x355 mm, koperty wykonane z trójwarstwowej folii polietylenowej, z szarej folii z czarnym poddrukiem, specjalny samoklejący pasek, system 3 kuponów z numeratorem umożliwia kontrole poszczególnych etapów transportu, posiada kod kreskowy, mikrodruk) opakowanie zawiera 50 sztuk
Wykonawca zaproponował koperty firmy NC Koperty. Ze stron internetowych w/w firmy wynika, że koperty B-4 bezpieczne posiadają wymiar 240x365 mm, w związku z powyższym zaoferowany artykuł jest niezgodny z przedmiotem zamówienia. W dniu 22.09.2011 r. wykonawca dostarczył zamawiającemu kserokopię pisma firmy „NC Koperty” Sp. z o.o., w której w/w zaświadcza, że prowadzi sprzedaż bezpośrednią kopert bezpiecznych B4 o wym. 265x380 mm, ale o tym fakcie dowiaduje się zamawiający dopiero w dniu 21.09.2011 r., a nie w dniu składania ofert tj. 05.09.2011 r. Ponadto w załączniku nr 3 do siwz wykonawca w kolumnie nr 3 (producent) podał producenta firmę NC Koperty i w kolumnie nr 4 (symbol produktu z katalogu producenta/dystrybutora) wpisał „brak kodu” bez żadnych uwag, że powyższy artykuł jest prowadzony na zlecenie firmy NC Koperty w innej firmie, której nazwa stanowi tajemnicę handlową. W związku z powyższym artykuł jest niezgodny z przedmiotem zamówienia.
-poz. 28 koperty bezpieczne B5 (o wymiarze zewnętrznym: 200x275 mm i wymiarze wewnętrznym: 185x250 mm, koperty wykonane z trójwarstwowej folii polietylenowej, z szarej folii z czarnym poddrukiem, specjalny samoklejący pasek, system 3 kuponów z numeratorem umożliwia kontrole poszczególnych etapów transportu, posiada kod kreskowy, mikrodruk) opakowanie zawiera 50 sztuk
Wykonawca zaproponował firmy NC Koperty. Ze stron internetowych w/w firmy wynika, że koperty B-5 bezpieczne posiadają wymiar 175x255 mm, w związku z powyższym zaoferowany artykuł jest niezgodny z przedmiotem zamówienia. W dniu 22.09.2011 r. wykonawca dostarczył zamawiającemu kserokopię pisma firmy „NC Koperty” Sp. z o.o., w której w/w zaświadcza, że prowadzi sprzedaż bezpośrednią kopert bezpiecznych B5 o wym. 200x275 mm, ale o tym fakcie dowiaduje się zamawiający dopiero w dniu 21.09.2011 r., a nie w dniu składania ofert tj. 05.09.2011 r. Ponadto w załączniku nr 3 do siwz wykonawca w kolumnie nr 3 (producent) podał producenta firmę NC Koperty i w kolumnie nr 4 (symbol produktu z katalogu producenta/dystrybutora) wpisał „brak kodu” bez żadnych uwag, że powyższy artykuł jest produkowany przez inną firmę, na zlecenie firmy NC Koperty, której nazwa stanowi tajemnicę handlową. W związku z powyższym artykuł jest niezgodny z przedmiotem zamówienia.
-poz. 34 koperty LDS białe (o wymiarach 458x300x40 mm, kolor: biały, samoklejące z paskiem, z podwójnej warstwy klejona krótszym bokiem, przestrzenna, rozkładana, wzmocniona klapa, rozszerzane boki i dno)
Wykonawca zaproponował koperty firmy A&G Koperty. Ze stron internetowych w/w firmy wynika, że nie produkuje kopert LDS o wymiarze 458x300x40. Koperty oferowane przez w/w firmę o maksymalnym wymiarze to „koperty z rozszerzanymi bokami i spodem RBD” o symbolu E4 i wymiarach 280x400x40 mm. W związku z powyższym zaoferowany artykuł jest niezgodny z przedmiotem zamówienia. W dniu 22.09.2011 r. wykonawca dostarczył zamawiającemu kserokopię pisma firmy „A&G Koperty Company” Sp. z o.o., w której w/w zaświadcza, że jest dystrybutorem kopert LDS 458x300x40, ale o tym fakcie dowiaduje się zamawiający dopiero w dniu 21.09.2011 r., a nie w dniu składania ofert tj. 05.09.2011 r. Ponadto w załączniku nr 3 do siwz wykonawca w kolumnie nr 3 (producent) podał producenta firmę A&G Koperty i w kolumnie nr 4 (symbol produktu z katalogu producenta/dystrybutora) wpisał „brak kodu” bez żadnych uwag, że firma A&G Koperty jest dystrybutorem kopert LDS o wymiarze 458x300x40. W związku z powyższym artykuł jest niezgodny z przedmiotem zamówienia.
-poz. 35 koperty powietrzne „D” białe (koperty ochronne z warstwą folii bąbelkowej w wewnątrz, samoklejące z paskiem, o wymiarze 200x275 mm, wymiar wewnętrzny 180x265 mm) opakowanie zawiera 50 sztuk
Wykonawca zaproponował koperty firmy A&G Koperty. Ze stron internetowych w/w firmy wynika, że koperty „D” powietrzne posiadają: wymiar zewnętrzny 200x270 mm oraz wymiar wewnętrzny 180x260 mm, w związku z powyższym zaoferowany artykuł jest niezgodny z przedmiotem zamówienia. W dniu 22.09.2011 r. wykonawca dostarczył zamawiającemu kserokopię pisma firmy „A&G Koperty Company” Sp. z o.o., w której w/w zaświadcza, że w swojej ofercie ma dwa rodzaje kopert powietrznych różniących się nieznacznie wymiarami:
D - wym. zewn. 200x275, wym. wewn. 180x265;
D - wym. zewn. 200x275, wym. wewn. 175x265,
ale o tym fakcie dowiaduje się zamawiający dopiero w dniu 21.09.2011 r., a nie w dniu składania ofert tj. 05.09.2011 r. Ponadto w załączniku nr 3 do siwz wykonawca w kolumnie nr 3 (producent) podał producenta firmę A&G Koperty i w kolumnie nr 4 (symbol produktu z katalogu producenta/dystrybutora) wpisał „brak kodu” bez żadnych uwag, że firma A&G Koperty jest na przykład producentem dwóch rodzaj kopert powietrznych „D”. W związku z powyższym artykuł jest niezgodny z przedmiotem zamówienia.

Informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi, że nie złożono w powyższym postępowaniu żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu.
Informacja o unieważnieniu postępowania została wysłana do wykonawców faksem w dniu 29.09.2011 r.

Jednocześnie Komisja informuję, że wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


W imieniu Zamawiającego
Zbigniew Ryniejski
Data umieszczenia informacji na stronie internetowej zamawiającego: 29.09.2011 r.

Opublikował: Zbigniew Ryniejski
Publikacja dnia: 29.09.2011
Dokument oglądany razy: 18990
PPodlega Ustawie
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności